Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

 

  Μάθημα Ημερομηνία Ώρα
  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Δευτέρα 21/09/2020 16:00-18:30
  Ανάλυση κατασκευών με Πεπερασμένα στοιχεία Δευτέρα 21/09/2020 18:30-21:00
Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη 22/09/2020 16:00-18:30
Ειδικά Θέματα Επισκευών και Ενισχύσεων Κατασκευών Τρίτη 22/09/2020 18:30-21:00
Αντισεισμικές Κατασκευές Τετάρτη 23/09/2020 16:00-18:30
Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Τετάρτη 23/09/2020 18:30-21:00
Μηχανική Τοιχοποιίας Πέμπτη 24/09/2020 16:00-18:30
Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Πέμπτη 24/09/2020 18:30-21:00
Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου & Υπολογισμός Απωλειών Δευτέρα 28/09/2020 16:00-18:30
Δομοστατικά Έργα Υποδομής Δευτέρα 28/09/2020 18:30-21:00
Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων Τρίτη 29/09/2020 16:00-18:30
Διοίκηση Έργων Τρίτη 29/09/2020 18:30-21:00