Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

 

  Μάθημα Ημερομηνία Ώρα
Μηχανική Τοιχοποιίας και παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας και αποτίμηση αξιοπιστίας κατασκευών πολιτικού μηχανικού Δευτέρα 16/9/2019 16:00-18:30
Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δευτέρα 16/9/2019 16:00-18:30
Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη 17/9/2019 16:00-18:30
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Τρίτη 17/9/2019 18:30-21:00
Προγραμματισμός με Η/Υ Τρίτη 17/9/2019 18:30-21:00
Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Τετάρτη  18/9/2019 16:00-18:30
Αντισεισμικές Κατασκευές Τετάρτη  18/9/2019 16:00-18:30
Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου & Υπολογισμός Απωλειών Πέμπτη 19/9/2019 16:00-18:30
Ανάλυση Κατασκευών με Πεπερασμένα Στοιχεία Πέμπτη 19/9/2019 16:00-18:30