Υλικοτεχνική υποδομή

Υλικοτεχνική υποδομή

Η αίθουσα διαθέτει μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα με διαδραστικές δυνατότητες ενώ ο κάθε φοιτητής χειριζεται τον δικό του υπολογιστή. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτητές χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό (στατικά προγραμματα αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα, στατικών και δυναμικών ανελαστικών αναλύσεων καθώς και βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακής αποτίμησης), μαθαίνουν προγραμματισμό και επιλύουν ασκήσεις και παραδείγματα.