Μαθήματα

Η

εκπαίδευση έχει διάρκεια 2 ακαδημαϊκά έτη κατανεμημένη σε 4 εξάμηνα σπουδών. Στα τρία πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές διδάσκονται τα 12 υποχρεωτικά μαθήματα και στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Δικαίωμα για την παράδοση της διπλωματικής εργασίας έχουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων. Η παράδοση της διπλωματικής εργασίας από τους φοιτητές μπορεί να γίνεται από το τέλος του 4ου εξαμήνου και μέχρι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη) μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των τριών πρώτων εξαμήνων των σπουδών τους.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ